Portfolio > Student Work

Godzilla
Godzilla
Shaped plate drypoint
2013